RSS
 

ZEBRANIE WIEJSKIE

28 paź

Niedawno wróciłem z zebrania, którego głównym celem był wybór nowego członka Rady Sołeckiej. Pogoda raczej mało spacerowa, ale      przybyło kilkanaście osób, dla których życie społeczne wioski nie jest obojętne. Zapoznawszy zebranych z harmonogramem dzisiejszego spotkania zdałem relację z mojej dwutygodniowej kadencji :) Na pytanie, czy będę chodził za podatkiem, rzecz jasna odpowiedziałem twierdząco i rozdałem wizytówki, gdzie na odwrocie jest kalendarzyk, coby nie zapomnieć o kwartalnej wizycie sołtysa.

Następnie nadszedł moment, w którym należało podać kandydaturę na stanowisko człona Rady Sołeckiej. Wszyscy zebrani zgodnie zdecydowali, że najlepszym człowiekiem na tym miejscu będzie pan Henryk Jazgara. Można by rzec, człowiek pogranicza: Browary/Graniecznik. Kandydat po gorących namowach przystał na kandydowanie. Nie zgłoszono więcej propozycji i przez aklamacje przyjęto nowego człona Rady Sołeckiej, która udała się na obrady w celu wyłonienia spośród siebie Przewodniczącego. Po krótkich i zgodnych ustaleniach Przewodniczącym Rady Sołeckiej wsi Wiązownica Kolonia został  Henryk Jazgara. Wespół z Marią Szczepańską, Haliną Kozłowską i Henrykiem Maciągiem będą wspomagać pracę sołtysa. Nowy Przewodniczący został powitany gromkimi brawami i otrzymał z mych rąk równie nową pieczątkę Rady Sołeckiej, którą będzie się firmował we wszelkich sprawach związanych z wsią. Rada i sołtys mogą niewiele bez społecznego poparcia, które było mocno odczuwalne podczas tego spotkania. Zebrani mieszkańcy deklarowali chęć pomocy i rzucali szereg propozycji, co do wizji zmiany naszej wsi. Z sercem pełnym nadziei i otuchy kończyłem zebranie wiejskie. Moje pierwsze zebranie jako sołtys Wiązownicy Kolonii.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Tags: , , , , , ,

Dodaj komentarz

 

 
 

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa