RSS
 

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

03 lut

OGŁOSZENIE

W dniu 6 lutego 2013 roku (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2012 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 324/13,

  • b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027 – projekt nr 325/13,

  • c) zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Kurozwęki – projekt nr 323/13,

  • d) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej – projekt nr 322/13,

  • e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 326/13.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

  • przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,

  • informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na sesji w dniu 30 listopada 2012 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii OGŁOSZENIA

 

Tags: , , ,

Dodaj komentarz

 

 
 

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa