RSS
 

Notki z tagiem ‘zdrowie’

KOLONIE NAD MORZEM

06 sie

Więcej informacji na stronie organizatora. Zapraszam do zapoznania się z ofertą.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

05 lip

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

UWAGA SZCZEPIENIE PSÓW!

21 cze

Dnia 29.06.2013 r ( sobota) w godzinach od 8.00 do 9.30 przy budynku byłej szkoły podstawowej w Wiązownicy Kolonii odbędzie się szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Jeśli ktoś nie będzie w stanie dotrzeć z psem ,może dowieść weterynarza do swojej posesji. Koszt szczepienia 20 zł. Wszelkie dodatkowe informacje u sołtysa wsi.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

20 RAZY NIE – DLA WYPALANIA TRAW

16 kwi

Wraz z nastaniem ciepłych dni dochodzi do powstania po­żarów, które związane są z wypalaniem traw oraz porządko­waniem terenu po okresie zimowym. W ubiegłym roku nasz region szczególnie często borykał się z tym problemem. Bolesne jest to, iż podejrzenia padały na mieszkańców naszego regionu, którzy specjalnie podkładali ogień. Sam byłem świadkiem jak kilkoro mieszkańców naszej wioski gasiło pożar, który zbliżał się do zagajnika leśnego a dalej były już tylko domy. Niepojętym jest to, iż 4 osoby, w tym dziewczyna w ciąży gałęziami i piachem gasili rozprzestrzeniający się ogień,  a nieopodal liczna grupa gapiów biernie przypatrywała się. Na pytanie „Czego nie gasita!” Usłyszałem odpowiedź  ” U mnie sie nie poly”. Otóż pali się! Jeśli jest pożar we wsi, to dotyczy to całej miejscowości, a nie tylko tego biedaka, u którego gorze. Gdyby nie  postawa tych młodych ludzi, przy odpowiednim wietrze pożar przeniósłby się na zabudowania. Apeluję więc o czynną akcję i zgłaszanie każdego, nawet najmniejszego pożaru łąk i zarośli. Wierzę jednak, że w tym roku nasza okolica nie będzie nękana przez pożary.

Wypalanie trwa to nic innego jak sposób niszczenia tere­nów zielonych. Wbrew obiegowej opinii wypalanie traw nie przynosi żadnych pozytywnych skutków, a jedynie szkody.

O szkodliwości wypalania traw świadczą poniższe fakty:

 1. Wypalanie nawet jednorazowe, obniża wartość plonów o 5-8%; pogarsza się skład botaniczny siana. Niszczone są między innymi rośliny motylkowe. Ogień niszczy także roz­poczynające wegetację rośliny. Uszkodzeniu ulegają nawet drzewa. Bardzo często wychodzą z niego bez szwanku jedy­nie chwasty, takie jak perz. Dzięki głęboko ukrytym w glebie kłączom jest on odporny na lokalne krótkotrwałe pożary;

 2. Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a wraz z nią przebo­gaty świat mikroorganizmów, warunkujących życie roślin; Wysoka temperatura prowadzi do wyginięcia szczepów bakterii azotowych, które potrafą wzbogacać glebę w jakże cenny azot, pobrany z atmosfery. Pojawiający się niekiedy argument, że wypalanie traw przyczynia się do użyźnienia gleby jest więc fałszywy.

 3. Na zboczach i pochyłościach gruntów wypalanie powoduje erozję gleb;

 4. Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, które są sprzymierzeńcami człowieka w zwalczaniu szkodni­ków;

 5. Giną także owady zapylające rośliny, np. trzmiele (warunku­jące rozwój koniczyny), pszczoły i inne.

 6. W ogniu ginie też wiele pożytecznych zwierząt kręgowych, jak np. żaby, ropuchy, jaszczurki, a z ssaków ryjówki, jeże i inne;

 7. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnież­dżących się na ziemi lub w strefę krzewów. Palą się również gniazda już zasiedlone, a więc już z jajami lub pisklętami;

 8. Płomienie niszczą także miejsca bytowania zwierzyny łow­nej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren;

 9. Wśród spalonych roślin jest wiele gatunków leczniczych i miododajnych;

 10. Zadarnione w wyniku wypalania powierzchnie uniemożliwiają­

  powstawanie samosiewów drzew i krzewów tzw. lekko nasiennych; zniszczeniu ulegają samosiewy już istniejące

  – głównie brzóz, wierzb i topól oraz sosny i świerka;

 11. Z palących się traw ogień łatwo przerzuca się na żywopło­ty, zakładane wzdłuż torów kolejowych i dróg publicznych. W wyniku przeniesienia się pożaru na tory kolejowe może dojść do zniszczenia drewnianych podkładów kolejowych, co może być przyczyną groźnych katastrof;

 12. Dymy pochodzące z wypalania zasnuwają często drogi pu­bliczne do tego stopnia, że stają się przyczyną groźnych wy­padków;

 13. Ogień palących się traw i zarośli dochodzi nieraz do osiedli ludzkich; powstają wówczas pożary budynków i budowli, w tym także przemysłowych. Bywa, że w płomieniach giną ludzie;

 14. Wypalanie jest świadectwem zupełnego braku kultury. Wy­palacze kompromitują nas jako społeczeństwo w oczach gości i turystów zagranicznych;

 15. 15.Bezmyślne uśmiercanie roślin i zwierząt poprzez wypalanie go­dzi także w uczucia religijne wielu ludzi (nie niszcz, nie zabijaj

 16. Wypalanie jest jedną z częstszych przyczyn powstawania pożarów lasu; pożary te obejmują nieraz setki a nawet tysią­ce hektarów. Powstają wówczas straty, których rzeczywistej wielkości nikt nie jest w stanie wyliczyć;

 17. Szczególnie niebezpieczni są wypalacze roślinności pokry­wającej zbocza hałd i innych podobnych nieużytków. Ludzie ci niczym nie różnią się od przestępców podpalających lasy. Niszczenie roślinności pokrywającej hałdy może spowodo­wać ich osuwanie oraz rozprzestrzenianie szkodliwych sub­stancji które wywiewane są przez wiatr;

 18. W wyniku wypalania powstają też często pożary torfowisk – bardzo niebezpieczne i trudne do ugaszenia. Ugaszenie pożaru torfowiska może trwać wiele miesięcy i pociąga za sobą wielkie nakłady fnansowe;

 19. Ogromne są także koszty gaszenia pożarów traw; sam przyjazd straży do pożaru kosztuje kilkaset złotych. W skali województwa i kraju kwoty jakie ponoszone są na zwalcza­nie tego rodzaju pożarów stanowią znaczne obciążenie dla podatników, czyli nas wszystkich.

 20. I wreszcie – wypalanie to jedna z bardzo istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmos­fery. Te tysiące pożarów w skali kraju, równoznaczne jest z wyrzucaniem do niej dziesiątków ton tlenku węgla i innych niebezpiecznych związków chemicznych jak węglowodory aromatyczne czy dioksyny.

 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

UWAGA WŚCIEKLIZNA!

15 kwi

Jak informuje UMiG w związku z potwierdzonym przypadkiem wścieklizny u psa, w miejscowości Staszów na teranie powiatu staszowskiego w celu ograniczenia ryzyka zagrożenia epizootycznego związanego z szerzeniem się choroby zakaźnej w zakresie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia występowania przypadków wścieklizny u zwierząt należy w szczególności:
1. Przestrzegać obowiązujących szczepień psów przeciwko wściekliźnie.
Zgodnie z art.56 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terenie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Zgodnie z art. 85 ust 1a w/w ustawy, kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.
2. Trzymać zwierzęta domowe pod ścisłą kontrolą w celu ograniczenia ewentualnego kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogą stanowić potencjalny rezerwuar wirusa wścieklizny.
3. Zachować szczególną ostrożność w kontaktach ze zwierzętami bezdomnymi wykazującymi nietypowe zachowanie.
4. Zachowywać szczególną ostrożność w czasie wycieczek do lasu i terenów, gdzie przebywają dzikie zwierzęta.
5. Ograniczyć wypas zwierząt gospodarskich na pastwiskach i wybiegach bez nadzoru.
6. W przypadku pokąsania , podrapania lub innego kontaktu ze zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę rany, zadrapania oraz miejsca zanieczyszczone śliną należy niezwłocznie dokładnie umyć ciepła wodą z mydłem oraz zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia. Zbagatelizowanie kontaktu z zwierzęciem chorym lub podejrzanym o wściekliznę – nie zgłoszenie się do lekarza grozi nieuchronną śmiercią.
7. Informować powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie tel.15 864 25 36lub najbliższą placówkę weterynaryjną o każdym przypadku podejrzenia wścieklizny u zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie
lek. wet. Zofia Słomka

 
Komentarze (3)

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

07 lis

Badania odbędą się w dniach 12-16 listopada w cytomammobusie przy Starostwie Powiatowym. Rejestracja i wszelkie informacje pod nr telefonu: 661 911 300
Tablica ogłoszeń przy wiązownickim cepeenie :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa