RSS
 

Notki z tagiem ‘Wiązownica Kolonia’

REMONT DROGI NA GRANICZNIKU

30 paź

Czwarte pismo w sprawie trwałego remontu drogi i taka odpowiedź.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

RADIO KIELCE W SOŁECTWIE

26 paź

Nadeszła wiekopomna chwila kiedy po raz pierwszy w historii wsi nadano audycję na żywo z Wiązownicy Kolonii. Dokładnie w piwnicach Pałacu Dzięki poszedł w eter sygnał na cały świat w audycji „W dobrym miejscu z Radiem Kielce”. Mówiliśmy o działaniach w sołectwie, Stowarzyszeniu Dolina Kacanki i Bukowianie oraz o pstrągach w Kacance. Posłuchajcie sami sołectwa na fali :) Kliknij w radyjko.

 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ZEBRANIE WIEJSKIE W SPRAWIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

20 wrz

31 sierpnia 35 mieszkańców naszej wioski postanowiło zdecydować na co przeznaczyć ponad 17 tysięcy złotych w ramach funduszu sołeckiego. Przyszło trzy razy więcej ludzi niż zazwyczaj, co bardzo cieszy i daje nadzięję na przyszłość w budowaniu społeczeńtwa obywatelskiego. Zebranie rozpoczęło się o 17.00, ale z uwagi na nieprawomocność podejmowania uchwał rozpoczęto o 17.30. W drugim terminie można podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.

Po przywitaniu zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców burmistrz Romuald Garczewski i zastepca burmistrza Tomasz Fąfara przedstawili prezentację dokumentującą czteroletni okres pracy władz samorządowych. W dalszej części w krótkiej formie przekazałem informację na temat sprawozdania sołtysa i Rady Sołeckiej. Najbardziej emocjonującym fragmentem zebrania była część dotycząca zagospodarowania środków z funduszu sołeckiego. Momentami było barrrrrdzo gorąco, bynajmniej nie w kwestii samego funduszu. Z kilkunastu propozycji zgłoszonych przez mieszkańów wybrano do realizacji i uchwalono następujące:

 1. Zakup kosy spalinowej
 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów
 3. Zakup ławek, stołów, podłogi i namiotu
 4. Zakup bramek przenośnych na boisko do piłki nożnej

Całkowita kwota funduszu sołeckiego przeznaczona na te cele to: 17128,27 złotych.

Kliknij w zdjęcie aby przejrzeć fotografie z zebrania.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ZEBRANIE WIEJSKIE – FUNDUSZ SOŁECKI

29 sie

31 sierpnia o godzinie 17.00 w budynku byłej szkoły podstawowej w Wiązownicy Kolonii odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego podejmiemy decyzję na jakie cele przeznaczymy fundusz sołecki. W tym roku kwota ta wynosi ponad 17 tysięcy złotych. Od kilku tygodni prowadzę rozmowy i pytam na co przeznaczyć te środki i pojawiło się kilkanaście propozycji. W niedzielę zdecydujemy na co pójdą nasze pieniądze. Poniżej przedstawiam propozycje wraz z kwotami:

 

 1. Kosa spalinowa z benzyną – 3000 zł
 2. Rowy i przepusty na Browarach – 12000 zł
 3. Sprzęt nagłaśniający i mikrofony – 4000 zł
 4. Remont (malowanie) i atlas do siłowni (była zlewnia mleka) – 5000 zł
 5. Drzwi wejściowe do byłej szkoły- 1500 zł
 6. Remont łazienki w byłej szkole – 3000 zł 
 7. Bramki przenośne do piłki nożnej – 4000 zł
 8. Rumosz na drogi (100 ton) – 4000 zł
 9. Chodnik do kościoła (60 metrów) – 15000 zł
 10. Tona węgla do świetliy – 1000 zł

Czekamy na Wasze propozycje.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

TU NA RAZIE JEST ŚCIERNISKO…

23 sie

… ale będzie do petanque boisko :) Nasze sołectwo znalazło się jako jedyne w województwie i jedne z piętnastukraju wśród wsi grających w petanqe. Firma Limagrain wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów oraz Polską Federacją Petanque podjęła się propagowania petanque (gry w kule, boule) wśród społeczności wiejskich. Każde sołectwo, które powoła grupę petanque i zgłosi się do Limagrain otrzyma nieodpłatnie zestaw do gry. Członkowie Polskiej Federacji Petanque udzielą poinstruują grupy uczestniczące w tej akcji o tym, jak prawidłowo grać w tę grę. Petanque to prosta w swych zasadach gra i sport, nie wymaga dużych inwestycji, a grać mogą w nią osoby w różnym wieku, różnych płci, o różnym stopniu sprawności, także osoby niepełnosprawne. A więc petanque jest grą mogącą integrować wiele osób i dlatego jest godna promowania. 

Całkiem niedawno odwiedził nas czołowy polski zawodnik grający w petanque, pan Stefan Bartkowiak. Dzięki jego fachowym radom pojawiła się konkretna wizja stworzenia bulodromów na terenie wsi. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się zagrać na prawdziwym boisku do petanque. Póki co mamy zestaw do gry i ćwiczymy gdzie się da :).

Tutaj więcej o samej grze, zasadach i relacja ze spotkania w sołectwie.

Już w najbliższą sobotę mieszkańcy naszej okolicy będą mogli sami przekonać się o frajdzie jaką sprawia „gra w kulki”. Podczas Tour de Kologne pod Pałacem Dzięki będzie tymczasowe boisko do gry i zrobimy pierwsze w regionie mini zawody w petanque. Zapraszamy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

STADION SOŁECKI PO REMONCIE… DO REMONTU

14 sie

Im więcej czasu upływa od remontu boiska sportowego, tym więcej widać usterek i fatalnego wykonania. Stojące kałuże, nierówności, cienka nawierzchnia odsłaniająca piach i kamienie, zapadający się narożnik, fragmentaryczna trawa – tak wygląda nasz sołecki stadion. Mamy jednak nadzieję, że wykonawca usunie wszelkie usterki i w nowym sezonie boisko nie będzie zagrażało użytkownikom. Póki co sytuacja wygląda fatalnie.

Więcej zdjęć obrazujących stan rzeczy (kliknij w zdjęcie).

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

UWAGA NA ZMIANĘ DOSTAWCY ENERGII

11 sie

Dzisiaj w naszej wiosce trzy młode kobiety oferowały „lepsze” warunki na sprzedaż prądu. Reprezentowały one firmę Energetyczne Centrum z Radomia, która to firma od kilku lat jest mocno obserwowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konksumentów ze względu na dość niejasne praktyki. Spółka Energetyczne Centrum stosowała niezgodne z prawem praktyki. Niedozwolone działania związane były ze sprzedażą energii w domach konsumentów. Prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości ponad 90 tys. zł

Jeśli ktoś niepoatrznie podpisał taką umowę, oraz deklarację przystąpienia do AXA Assistance ma według prawa 10 dni na odstapienie od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umoewy powinien być w dokumentach zostawionych przez pracownice firmy. Dla pewności mozna dodać kolejne pismo, którego treść jest poniżej. W tym celu należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres: Energetyczne Centrum S.A. ul. Graniczna 17; 26 – 604 Radom – pismo mnie więcej takiej treści.

 

Odstąpienie od umowy

W związku z podpisaniem umowy nr …………………………………………….. sprzedaży energii elektrycznej w dniu ………………………..  korzystam z dziesięciodniowego okresu odstąpienia od umowy na podstawie art. 3 w zw.        z art. 4 i art. 5 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstępuję od ww. umowy. Jednocześnie informuję, iż  także odstępuję od deklaracji przystąpienia do usługi „AXA Assistance” i „AXA Assistance – oferta EXSTRA”

UZASADNIENIE

Energetyczne Centrum S.A. zawierając ze mną umowę poza lokalem przedsiębiorstwa powinna przed jej zawarciem poinformować mnie na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby). W związku z faktem, iż określony termin nie został przekroczony, a umowa nie została jeszcze wykonana, przysługuje mi prawo do odstąpienia  od umowy w terminie 10 dni od dnia …………………… Czynię to także na załączonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Proszę także o wykasowanie zdjęć z moim dowodem osobistym i nie przekazywanie moich danych osobom trzecim.  

Jednocześnie informuję, iż umowne wyłączenie stosowania przepisów o umowach zawieranych   z konsumentami, o którym mowa w art. 5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny jest wadliwe w stosunku do przedmiotowej umowy o charakterze ciągłym. Nie mogłem uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty pod nieobecność przedstawicielek firmy, gdyż nie wiedziałam o istnieniu Energetycznego Centrum S.A. Dowiedziałam się o nim w dniu podpisywania pod wpływem presji i wprowadzenia mnie w błąd  przez przedstawicielki firmy umowy. Nie otrzymałam też wcześniej żadnej ulotki reklamowej, nie widziałam ogłoszenia, nie posiadam w domu dostępu do Internetu. Poza tym żadne materiały informacyjne, reklamowe, cenniki skierowane do ogółu albo do mnie nie ostrzegają, iż Energetycznego Centrum S.A. zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RWA-53/2012:

- nie przestrzega przepisów prawa kodeksu cywilnego, konsumentów, na podstawie których zwierane są umowy z konsumentami i stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów,

- stanowi nieuczciwą praktykę rynkową,

- dopuszcza się czynów wyczerpujących znamiona oszustwa kwalifikowanego z art. 286 § 1 k.k wprowadzając  konsumentów w błąd co do ich uprawnień oraz obowiązków przedsiębiorcy związanych z zawartą umową sprzedaży energii elektrycznej i praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne potwierdzenie rozwiązania umowy.

 

……………………………………………………………..

                                   podpis

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

WIĄZOWNICA KOLONIA… WARTO ZOBACZYĆ

29 lip

Na ogólnopolskim portalu Witryna Wiejska ukazał się artykuł o walorach naszej wsi. Dla wszystkich, którzy jeszcze mają wątpliwości, że warto do nas przyjechać, polecam ten artykuł. Wystarczy klinkąć w zdjęcie a zatopicie się w magiczny świat Doliny Kacanki

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ODPOWIEDŹ W SPRAWIE PISMA

25 lip

16 czerwca złożyłem pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Staszowie w sprawie naprawy nawierzchni i oznaczenie dróg (drogowskazy i tabliczka Kacanka na moście). Oto odpowiedź:

PZD

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

DECYZJA STAROSTY O UZNANIE ZA MIENIE GMINNE DZIAŁEK

20 lip

Decyzją starosty wymienione poniżej działki przechodzą na mienie gminne. Do tej pory były one używane jako drogi, a obecnie dzięki wyjaśnieniu spraw własnościowych będzie możliwy w przyszłości ich remont.

 1

2

3

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa