RSS
 

Notki z tagiem ‘Rada Miejska’

SOŁTYS KANDYDUJE DO RADY MIEJSKIEJ

19 paź

Drodzy Mieszkańcy

16 listopada będziemy decydować o przyszłości Naszego regionu. W głębi serca wierzę, iż licznie odwiedzimy lokal wyborczy w Wiązownicy Dużej wybierając ludzi, którym można zaufać.

            Kandyduje z niezależnego Komitetu Wyborczego Wyborców Wiązownice Razem. Tylko niezależność daje gwarancję reprezentowania mieszkańców bez nacisków i sterowania z zewnątrz. Za mną stoją realne potrzeby wsi, a nie interesy partii czy ugrupowania, którego głównym celem jest władza.

Jest dużo do zrobienia w naszej okolicy, nie brakuje mi sił, umiejętności oraz sojuszników do tego aby mieszkańcy Wiązownic czuli dumę ze swojego regionu. Dlatego też szczególnie gorąco zapraszam na wybory 16 listopada. Zdecydujmy na kogo oddamy swój głos, głos który tworzy przyszłość silnej Wiązownicy. Jeśli mają Państwo do mnie pytania proszę o kontakt. Tel.: 516 788 118, e-mail: soltyswsi@onet.pl.  

 
Komentarze (2)

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

22 wrz

W dniu 29 września 2014 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 sierpnia 2014 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 546/14,
 • b) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Staszów pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie – projekt nr 549/14,
 • c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok – projekt nr 547/14,
 • d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 – 2027 – projekt nr 548/14,
 • e) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 541/14,
 • f) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia jej przebiegu – projekt nr 542/14,
 • g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Staszów w miejscowości Kurozwęki oraz ustalenia ich przebiegu – projekt nr 543/14,
 • h) ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 385134T ul. Karpackiej w Staszowie – projekt nr 544/14,
 • i) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/417/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XLVI/453/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” – projekt nr 540/14,
 • j) nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 545/14,
 • k) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową – projekt nr 550/14,
 • l) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 551/14.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • -  sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 22.07.2014 r. do 22.09.2014 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

19 maj

W dniu 21 maja 2014 roku (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się PIĘĆDZIESIĄTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 marca 2014 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 505/14,

 • b) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 506/14,

 • c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok – projekt nr 503/14,

 • d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 – 2027 – projekt nr 504/14,

 • e) zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie – projekt nr 498/14,

 • f) ustanowienia pomników przyrody – projekt nr 507/14,

 • g) zamiany nieruchomości – projekt nr 499/14,

 • h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz na obciążenie nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu – projekt nr 508/14,

 • i) nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 501/14,

 • j) nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 502/14,

 • k) zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie przeprowadzenia kontroli w zakresie dysponowania środkami Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów – projekt nr 500/14.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 25.02.2014 r. do 15.05.2014 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

27 lis

W dniu 28 listopada 2013 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 października 2013 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 438/13,

 • b) dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. – projekt nr 436/13,

 • c) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – projekt nr 442/13,

 • d) dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 443/13,

 • e) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 439/13,

 • f) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027 – projekt nr 440/13,

 • g) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok – projekt nr 432/13,

 • h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – projekt nr 437/13,

 • i) dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Staszów na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – projekt nr 441/13,

 • j) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – projekt nr 433/13.

4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za I półrocze 2013 roku.
5. Interpelacje radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 30.08.2013 r. i 23.09.2013 r.

 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

29 lip

W dniu 31 lipca 2013 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 czerwca 2013 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 404/13,

 •  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 405/13, 

 •  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027 – projekt nr 406/13, 

 •  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – projekt nr 398/13, 

 •  wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” – projekt nr 402/13, 

 • zmiany Uchwały Nr XXXIII/315/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 409/13,

 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 – projekt nr 401/13,

 • zmiany do Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/369/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku – projekt nr 403/13,

 • zmiany Uchwały Nr XXXVI/344/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013 – projekt nr 407/13,

 • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 397/13,

 • wyrażenia zgody na wygaszenie prawa użytkowania nieruchomości – projekt nr 399/13,

 • nieodpłatnego przejęcia lokali mieszkalnych – projekt nr 400/13,

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości – projekt nr 408/13.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej w Staszowie w dniach 28 maja 2013 r. i 25 czerwca 2013 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTĄ SESJĘ

06 kwi

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

06 kwi

W dniu 11 kwietnia 2013 roku (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 marca 2013 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian nazw ulic – projekt nr 348/13,
b) zmian nazw ulic – projekt nr 349/13,
c) zmian nazw ulic – projekt nr 350/13,
d) zmian nazw ulic – projekt nr 351/13,
e) nadania nazwy obwodnicy południowej w Staszowie – projekt nr 352/13,
f) nadania nazwy rondu w Staszowie, przy zbiegu ulic Targowej, Kolejowej i obwodnicy południowej – projekt nr 353/13.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

27 mar

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej był poruszony problem umów na wywoz nieczystości, które obowiązują nas do końca czerwca 2013 roku. Otóż – jak zapewniał burmistrz – nie musimy wypowiadać obecnych umów, bowiem 1 lipca tegoż roku automatycznie przestana one obowiązywać. Każdy więc kto ma podpisaną umowę na wywóz śmieci z PGKiM w Staszowie nie musi jej wypowiadać i nie należy się obawiać, iż potem będziemy płacić dodatkowe pieniądze z tytułu dwóch umów. Burmistrz zapewnił również, iż trwają wstępne prace nad projektem, który da możliwość różnicowania opłat za segregowane śmieci. W zależności od liczby mieszkańców gospodarstwa domowego zakładane kwoty to:

1 osoba – 7 zł
2 osoby – 6zł
3 osoby – 5zł
4 osoby – 4zł
5 osób i więcej – 3 zł

Są to na razie wstępne przymiarki, ale miejmy nadzieję, że rychło wejdą w życie. Jest to szczególnie istotne dla dużych rodzin, bowiem opłaty radykalnie się zmniejszą. Płatność odbywać się będzie w systemie kwartalnym.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ŻYCZENIA OD BURMISTRZA I PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

27 mar

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

26 mar

Na najbliższej sesji będzie poddana pod głosowanie uchwała o przyjęciu Programu Opieki nad Zwierzętami… Warto już teraz zapoznać się z projektem i zastanowić się w jaki sposób wspólnie rozwiązać  ten palący problem. W naszych miejscowościach każdego miesiąca pojawiają się bezpańskie psy podrzucane przez ludzi bez wyobraźni. Miejmy nadzieję, że  edukacja (dorosłych) oraz  skoordynowane działania gminy wydadzą zamierzony efekt. Oto treść programu , zastanawiam się nad paragrafem 4, gdzie w punkcie trzecim czytamy: „3. wprowadzenie mechanizmów finansowych, zachęcających mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt, pozostających pod tymczasową opieką Gminy;” Ciekawe jaki to mechanizmy będą? Może dowiem się podczas sesji. Poniżej załącznik do projektu uchwały:

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STASZÓW

Cele i kierunki polityki Gminy Staszów wobec problemu bezdomności zwierząt domowych

§1.

Określa się następujące cele Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwanego dalej Programem:

 1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Staszów;

 2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;

 3. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Wykonawcy Programu

§2.

Realizację zadań w ramach Programu prowadzą:

 1. Gmina Staszów, zwana w dalszej części Gminą, poprzez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, w zakresie koordynatora zadań realizowanych w ramach Programu;

 2. Hotel dla zwierząt – Joanna Bieniek, Lisów, ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica, w ramach realizacji zadania pn: „Przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Staszów w hotelu dla zwierząt w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 57/IKOŚ/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku;

 3. Gabinet Weterynaryjny „CHIRON” Piotr Markiewicz, ul. Plac Uniwersału Połanieckiego 17, 28-230 Połaniec, w ramach realizacji zadania pn: „Świadczenie usług weterynaryjnych na bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy Staszów w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 60/IKOŚ/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku;

 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, poprzez odławianie i czasowe przetrzymywanie zwierząt bezdomnych z ternu Gminy, w ramach realizacji zadania pn: „Świadczenie usług komunalnych polegających m.in. na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Staszów oraz zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników na terenie miasta Staszowa w 2013 r.” zgodnie z umową Nr 161/BZP/95/IKOŚ/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku.

Realizacja założonych celów

§ 3.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

 1. odławianie z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela i przekazywanie ich do adopcji lub hotelu dla zwierząt;

 2. przyjęcie przez Gminę pod tymczasową opiekę zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

 3. zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

 4. zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom odłowionym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela;

 5. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

 6. monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy, w celu ich dokarmiania;

 7. zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy w gospodarstwie rolnym w miejscowości Zagrody 7, 28-200 Staszów.

§ 4.

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

 1. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

 2. wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;

 3. wprowadzenie mechanizmów finansowych, zachęcających mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt, pozostających pod tymczasową opieką Gminy;

 4. współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;

 5. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom psów i kotów, które w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela;

§ 5.

Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana jest poprzez:

 1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

 2. współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy, w ramach działalności w tego typu organizacjach, poprzez:

a)                udostępnienie lokalu na spotkania otwarte, których tematyką będzie przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;

b)               współpracę w pozyskiwaniu środków z innych źródeł;

c)                promocję podejmowanych działań, zwłaszcza w środkach masowego przekazu;

d)              pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Źródła finansowania realizacji programu

§ 6.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w Budżecie Gminy Staszów – Rozdział 90019, § 4300 w wysokości 40 000,00 zł oraz Rozdział 90019, § 4210 w wysokości 12 000,00 zł.

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa