RSS
 

Notki z tagiem ‘rada’

OGŁOSZENIE O SESJI

26 paź

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

WAŻNA SESJA

26 paź

We wtorek odbędzie się ważna dla naszej społeczności sesja Rady Miejskiej, która będzie dzielić gminę na okręgi wyborcze. Stanowisko komisarza wyborczego jest takie aby lokal wyborczy, który do tej pory był w naszej szkole przenieść do Wiązownicy Dużej. Przemawia za tym liczba mieszkańców (u nas jest mniej) Ale jakby złączyć Kolonię i Małą, to jest mała różnica. Nie mamy na to większego wpływu, choć jeszcze jako przewodniczący Rady Sołeckiej złożyłem pismo poparte podpisami wielu mieszkańców Kolonii i Małej. Pismo będzie rozpatrywane i wszystko w rękach Rady. Nawet gdy Rada powoła dwa lokale wyborcze w obrębie jednego okręgu wyborczego (Kolonia, Duża, Mała) to komisarz ma prawo uchylić tą uchwałę i zmusić do uchwalenia innej (zgodnej z zaleceniami). Tako zobaczymy
Oto treść złożonego do Radu Miejskiej jej Przewodniczącego i Burmistrza pisma:

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

21 paź

15 października 2012 roku (poniedziałek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyła się XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Tematem obrad było m.in.:
Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok – projekt nr 278/12,
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012- 2027 – projekt nr 279/12,
c) przyjęcia Planu Rozwoju Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. na lata 2012 – 2016 – projekt nr 273/12,
d) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Staszów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania – projekt nr 277/12,
e) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 280/12,
f) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 281/12,
g) obciążenia hipoteką umowną nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Staszów – projekt nr 282/12.

Poruszana była także kwestia sytuacji staszowskiego PKS-u i planu na jego dalszy rozwój. Nie było zbyt wielu sołtysów, ale najważniejsze, iż Wiązownica Kolonia została zauważona :)

 
Komentarze (2)

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 
 

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa