RSS
 

Notki z tagiem ‘powiat’

ODPOWIEDŹ W SPRAWIE PISMA

25 lip

16 czerwca złożyłem pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Staszowie w sprawie naprawy nawierzchni i oznaczenie dróg (drogowskazy i tabliczka Kacanka na moście). Oto odpowiedź:

PZD

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

DECYZJA STAROSTY O UZNANIE ZA MIENIE GMINNE DZIAŁEK

20 lip

Decyzją starosty wymienione poniżej działki przechodzą na mienie gminne. Do tej pory były one używane jako drogi, a obecnie dzięki wyjaśnieniu spraw własnościowych będzie możliwy w przyszłości ich remont.

 1

2

3

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ZLEWNIA (MLECZARNIA) MIENIEM GROMADZKIM (GMINNYM)

06 gru

Decyzją Starosty Staszowskiego działki, na których znajduje się zlewnia mleka zostały uznane za mienie gminne.  Formalnie sprawa rozpoczęła się 26 maja  od zebrania wiejskiego, na którym mieszkańcy wsi wyrazili chęć uregulowania stanu prawnego tego kawałka ziemi, leżącego od zawsze w granicach Wiązownicy Kolonii i służącego jej mieszkańcom. Dzięki decyzji Starosty mieszkańcy poprzez zebranie wiejskie mają prawo do władania, decydowania i gospodarowania tym mieniem, a gmina nie może uszczuplić  dotychczasowych praw Sołectwa do korzystania z mienia gminnego bez uzyskania zgody zebrania. Aktywnością mieszkańców chcących odzyskać mienie i należycie go zagospodarować zainteresował się  ogólnopolski portal poświęcony wsi, Witryna Wiejska. Ukazał się obszerny artykuł, z którym można zapoznać się tutaj: Nowe życie starej zlewni

Poniżej prezentuje cały dokument decyzji Starosty, w którym szczegółowo został określony proces legislacyjny i etapy pracy. Warto się z nim zapoznać.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ROWY NA PODLESIU

14 lip

Wszelkie znaki na ziemi i niebie wskazują na to, iż zostaną udrożnione przydrożne rowy na Podlesiu. I to do końca lipca! Ponoć w piątek komisja jakowaś chodziła i oglądała zakres prac. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie jak należy i więcej mieszkańcy tej części wsi nie będą nękani przez podtopienia. Oto pismo jakie dostałem skierowane do wykonawcy.

 
Komentarze (2)

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

DROGA POWIATOWA NA PODLESIU

06 cze

Mieszkańcy Podlesia zgłaszali mi kilkakrotnie problem w związku z wyremontowaną drogą powiatową. Rowy są niedrożne i powodują spore podmoknięcia, a zjazdy i pobocza zostały dość słabo zabezpieczone, w wyniku czego powstają w nich spore ubytki. Jesienią 2012 roku zgłaszałem te usterki, ale usunięto tylko pniak z rowu, a reszta pozostała bez zmian. Teraz cześć mieszkańców cierpi z tego powodu. Oto treść pisma skierowanego do Powiatowego Zarządu Dróg, a poniżej zdjęcia, które obrazują skalę problemu.

Do Dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg w Staszowie

            Zwracam się z prośbą o usunięcie usterek na drodze powiatowej w Wiązownicy Kolonii (Podlas). Usterki te powstały w trakcie remontu tejże drogi, a dotyczą głównie poboczy i rowów. Pobocza w miejscu, gdzie łączą się z przepustami i wjazdami nie zostały należycie zabezpieczone w wyniku czego woda wymywa je i widać już spore ubytki, choć minęło dopiero kilka miesięcy od skończenia prac. Mieszkańcy tego przysiółka wielokrotnie informowali mnie o problemach i mimo tego, że już jesienią ubiegłego roku zgłaszałem usterki, nie zostały one do końca usunięte.

            Poza tym rów na odcinku przy posesjach od 111 do 113a jest niedrożny i przez cały czas stoi tam woda. W wyniku czego dostaje się ona do przydomowych ogródków i działek oraz powoduje podsiąki w piwnicach. W ostatnich dniach problem ten znacznie nasilił się z uwagi na obfite opady. Niestety sytuacja ta powtarza się od wielu miesięcy i tylko odpowiednie wyprofilowanie rowu może poprawić tą sytuację.

            Z góry dziękuję za pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.

 

 
Komentarze (2)

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

OBYWATELE DECYDUJĄ!

11 kwi

Ciekawą opcję dla aktywnych obywateli przedstawiło Starostwo Powiatowe w Staszowie. Otóż na stronach tejże jednostki można wpisać propozycję projektów, które mogą być realizowane na terenie naszego powiatu w latach 2014 – 2020. Każdy obywatel może zamieścić swoje uwagi, które starostwo weźmie pod uwagę tworząc ewentualne projekty. Zapraszam serdecznie do księgi życzeń, im więcej tym lepiej :) Oto treść ze strony i cele na jakie można składać propozycje:

W związku z nową perspektywą finansową UE 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zachęcamy mieszkańców powiatu staszowskiego do składania za pomocą poniższego formularza propozycji projektów mogących uzyskać dofinansowanie wg. zamieszczonych celów tematycznych

Cel 1: Wzmacnianie badań naukowych,rozwoju technologicznego i innowacji
Cel 2: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych
Cel 3: Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury
Cel 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, w tym priorytety inwestycyjne
Cel 5: Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
Cel 6: Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów
Cel 7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
Cel 8: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych)
Cel 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (oprócz działań systemowych)
Cel 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (oprócz działań systemowych)

TUTAJ DOSTĘPNY FORMULARZ

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE

12 gru

Wczoraj byłem uczestnikiem debaty społecznej na temat oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu staszowskiego. Prawdopodobnie debata ta była wywołana  ostatnimi wydarzeniami w naszej okolicy. Więc jako sołtys „zbójeckiej” wsi czułem się w odpowiedzialności do skorygowania pewnych faktów. W auli na ul. Koszarowej zebrało się bardzo dużo ludzi z różnych środowisk, dla których bezpieczeństwo jest istotną sprawą. Byli przedstawiciele władz samorządowych niemalże całego powiatu, wielu policjantów różnych szczebli. Byli dyrektorzy szkół, radni, a także wielu sołtysek i sołtysów oraz przewodniczących osiedli. Zastępca komendanta policji pan Komański przedstawił obrazowo stan bezpieczeństwa w naszym powiecie, który należy do jednych z najbezpieczniejszych w całym województwie. Za pomocą slajdów i wykresów zobrazował do jakich przestępstw najczęściej dochodzi na naszym terenie. Dane te są za 11 miesięcy i do końca roku ulegną zmianie. Wygląda to dość ciekawie i postaram się przytoczyć niektóre z nich ( z tego co zapamiętałem):
Kradzieże – 115
Kradzieże z włamaniem – 45
Bójki – 10
Uszkodzenia mienia – 28
Uszczerbek na zdrowiu 12
Narkotyki – 22
Interwencje ( w tym drogowe) – 4907
Wypadki drogowe – 54
Kolizje 477
Ofiary śmiertelne – 6
Pijani kierowcy 387

Czas reakcji w minutach: wieś od 12 do 18 minut, miasto od 6 do 12 minut. Średni czas oczekiwania na połączenie telefonicznegio to nieco ponad 6 sekund.

W kolejnej części debaty zabrali głos ludzie z sali odnosząc się głównie do bezpieczeństwa pieszych. Kilku sołtysów podniosło pod uwagę nad poprawą bezpieczeństwa w swoich sołectwach. Podczas tej debaty także wyraziłem swą opinię, w pierwszej kolejności dbając o dobre imię naszej wsi i dementując fałszywe informacje. Dla niektórych może ta różnica topograficzna jest niewielka, ale dla całego zła ile słyszałem o Wiązownicy Kolonii należało pewne sprawy wyjaśnić. Wielu postronnych ludzi, którzy tylko dlatego, że mieszkają w Wiązownicy Kolonii było wystawianych na szyderstwa i kpiny. Nie może za zachowanie jednostki odpowiadać cała społeczność.

Więcej o debacie tutaj:
http://www.staszow.swietokrzyska.policja.gov.pl/?dzial=1843&artykul=21539


http://staszowski.eu/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:w-staszowie-debatowano-o-bezpieczestwie&catid=1:najnowsze

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 
 

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa