RSS
 

Notki z tagiem ‘postulat’

ZŁOŻONY WNIOSEK

30 paź

Podczas dzisiejszej sesji złożyłem także wniosek formalny dotyczący tego, aby na przyszłość sołtysi mieli możliwość zapoznania się z projektami uchwał, które dotyczą ich sołectwa. Teraz nie wiemy nic, co zamierzają poczynić radni, a co bezpośrednio dotyczy nas. W innych gminach jest tak, że sołtysi są zawiadamiani o sesji na tych samych zasadach co radni, czyli dostają projekty uchwał wraz z załącznikami. Zgodnie z przepisem art. 37 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami). Jego treść jest następująca: „Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji.”
Z przepisu art. 37 a wynika, że zasady zawiadamiania sołtysa na sesję muszą być identyczne jak zasady zawiadamiania radnych, te zaś są określone statutem gminy i przepisem art. 20 ustawy o samorządzie gminnym. Z art. 20 wynika zaś, że: „Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.” Mam nadzieję, że coś się zmieni w tym aspekcie.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 
 

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa