RSS
 

Notki z tagiem ‘podatki’

ECHA SESJI – PODATKI

01 gru

Wczoraj odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej, w której miałem przyjemność uczestniczyć. Sesja ta dotyczyła głównie wysokości podatków i świadczeń za wodę i ścieki. Dobre wieści są takie, że Rada utrzymała podatki rolne na tym samym poziomie co w roku obecnym poprzez zmniejszenie cen żyta, jak czytamy w paragrafie pierwszym uchwały: „Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r (Monitor Polski z 2012r poz. 787) z kwoty 75,86 zł za lq do kwoty 55,80 zł za 1q”

Reszta podatków niestety nieznacznie w górę,jak zakłada treść uchwały:

„Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Staszów od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie mających osobowości prawnej, a mianowicie:

l)Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od Im2 powierzchni,

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,34 zł od Im2 powierzchni.

2)Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -22,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od Im2 powierzchni użytkowej,

)   związanych    z udzielaniem    świadczeń    zdrowotnych    w rozumieniu    przepisów

0 działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych,   w tym   zajętych   na   prowadzenie   odpłatnej   statutowej   działalności
pożytku   publicznego   przez   organizacje   pożytku   publicznego   -    7,66    zł   od

1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków gospodarczych lub ich części nie
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i działalnością gospodarczą – 4,25
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3)Od budowli- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4ust.l pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.”

Wzroście także opłata za wodę i odbiór ścieków:

Proponowane taryfy w porównaniu z obecnie obowiązującymi zakładają:

- wzrost ceny za 1 m3 dostarczonej wody o 0,23 zł ze stawki 2,83 zł do stawki 3,06 zł dla I grupy taryfowej, co stanowi 8,13 %,

- wzrost ceny za 1 m3 dostarczonej wody o 0,27 zł ze stawki 3,37 do stawki 3,64 zł dla II grupy taryfowej, co stanowi 8,01 %,

- wzrost ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków o 0,31 zł ze stawki 8,79 zł do stawki 9,10 zł dla I i II grupy taryfowej, co stanowi 3,53 %.

Podniesieniu ulegną także podatki od środków transportu, ale na terenie naszego sołectwa (z tego co wiem) nie ma firm transportowych więc nie będę umieszczał szczegółowych informacji dotyczących stawek za tonaż samochodów.

Dyskutowano także nad projektem „uchwały śmieciowej”, która będzie regulować koszt i formę odbioru śmieci z terenu naszej gminy. Zainteresowanych odsyłam do artykułu na stronie staszow.com:
http://staszow.com/za-smieci-drozej/

Na koniec sesji poinformowano zebranych sołtysów (16 na 35), że można podać swojego e-maila w celu przesłanie projektów uchwał na kolejne sesje. Jednocześnie informując, iż rozpatrzono pozytywnie mój wniosek z 30 października o dostępność tych materiałów dla sołtysów. Przy okazji rozdałem latarnicze ulotki i zadeklarowałem pomoc przy zakładaniu poczty i stawianiu pierwszych kroków w Internecie :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

WAŻNY KOMUNIKAT

04 lis

WAŻNY KOMUNIKAT
Sołtys Wiązownicy Kolonii zawiadamia, iż nie będzie zbierał ostatniej raty podatku za rok 2012. W związku z tym apeluje do mieszkańców sołectwa o wpłacanie rat podatku do kasy w Urzędzie Miasta lub przelewem na konto. Sytuacja ta nie wynika z mojej winy, tylko jest uwarunkowana podstawą prawną, bowiem Rada Miejska w Staszowie uchwałą powołuje inkasenta do zbierania podatków na terenie sołectwa Wiązownica Kolonia i musi minąć kilka tygodni nim ta uchwała uprawomocni się i powołany inkasent (sołtys) będzie mógł prawnie zbierać podatki. Ze względu na bliski termin wpłaty ostatniej raty niemożliwym będzie uprawomocnienie się tej uchwały przed 15 listopada.

 
Komentarze (2)

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 
 

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa