RSS
 

Notki z tagiem ‘pieniądze’

MŁODZIEŻOWE RADY SOŁECKIE

24 wrz

Sołectwa naszej gminy stają się awangardą nowatorskiego programu w Polsce. Młodzi Gospodarze – tak się nazywa wspólne działanie Fundacji FARMa,  Bibioteki Publicznej w Staszowie oraz Lidera PAFW Jacka Piwowarskiego (Stowarzyszenie Dolina Kacanki). Nasz projekt powstał w ramach Lokalnych Partnerstw PAFW. Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.

Głównym celem naszego programu Młodzi Gospodarze jest utworzenie Młodzieżowych Rad Sołeckich, ale przede wszystkim rozbudzenie aktywności obywatelskiej wśród młodych mieszkańców wsi. To głównie od nich samych zależy jaki grunt przygotują sobie do dalszego życia we własnej wiosce. Bo czyja jest ta wioska – jak nie Wasza? 

Na zgłoszenia czekamy do 25 października. 4 osoby w wieku 14-20 lat plus sołtyska/sołtys. Czas nagli a ilość miejsc ograniczona. Aplikujcie już dziś! 

Kliknij w plakat by poznać szczegóły!

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ZEBRANIE WIEJSKIE W SPRAWIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

20 wrz

31 sierpnia 35 mieszkańców naszej wioski postanowiło zdecydować na co przeznaczyć ponad 17 tysięcy złotych w ramach funduszu sołeckiego. Przyszło trzy razy więcej ludzi niż zazwyczaj, co bardzo cieszy i daje nadzięję na przyszłość w budowaniu społeczeńtwa obywatelskiego. Zebranie rozpoczęło się o 17.00, ale z uwagi na nieprawomocność podejmowania uchwał rozpoczęto o 17.30. W drugim terminie można podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.

Po przywitaniu zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców burmistrz Romuald Garczewski i zastepca burmistrza Tomasz Fąfara przedstawili prezentację dokumentującą czteroletni okres pracy władz samorządowych. W dalszej części w krótkiej formie przekazałem informację na temat sprawozdania sołtysa i Rady Sołeckiej. Najbardziej emocjonującym fragmentem zebrania była część dotycząca zagospodarowania środków z funduszu sołeckiego. Momentami było barrrrrdzo gorąco, bynajmniej nie w kwestii samego funduszu. Z kilkunastu propozycji zgłoszonych przez mieszkańów wybrano do realizacji i uchwalono następujące:

 1. Zakup kosy spalinowej
 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów
 3. Zakup ławek, stołów, podłogi i namiotu
 4. Zakup bramek przenośnych na boisko do piłki nożnej

Całkowita kwota funduszu sołeckiego przeznaczona na te cele to: 17128,27 złotych.

Kliknij w zdjęcie aby przejrzeć fotografie z zebrania.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ZEBRANIE WIEJSKIE – FUNDUSZ SOŁECKI

29 sie

31 sierpnia o godzinie 17.00 w budynku byłej szkoły podstawowej w Wiązownicy Kolonii odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego podejmiemy decyzję na jakie cele przeznaczymy fundusz sołecki. W tym roku kwota ta wynosi ponad 17 tysięcy złotych. Od kilku tygodni prowadzę rozmowy i pytam na co przeznaczyć te środki i pojawiło się kilkanaście propozycji. W niedzielę zdecydujemy na co pójdą nasze pieniądze. Poniżej przedstawiam propozycje wraz z kwotami:

 

 1. Kosa spalinowa z benzyną – 3000 zł
 2. Rowy i przepusty na Browarach – 12000 zł
 3. Sprzęt nagłaśniający i mikrofony – 4000 zł
 4. Remont (malowanie) i atlas do siłowni (była zlewnia mleka) – 5000 zł
 5. Drzwi wejściowe do byłej szkoły- 1500 zł
 6. Remont łazienki w byłej szkole – 3000 zł 
 7. Bramki przenośne do piłki nożnej – 4000 zł
 8. Rumosz na drogi (100 ton) – 4000 zł
 9. Chodnik do kościoła (60 metrów) – 15000 zł
 10. Tona węgla do świetliy – 1000 zł

Czekamy na Wasze propozycje.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

UWAGA NA ZMIANĘ DOSTAWCY ENERGII

11 sie

Dzisiaj w naszej wiosce trzy młode kobiety oferowały „lepsze” warunki na sprzedaż prądu. Reprezentowały one firmę Energetyczne Centrum z Radomia, która to firma od kilku lat jest mocno obserwowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konksumentów ze względu na dość niejasne praktyki. Spółka Energetyczne Centrum stosowała niezgodne z prawem praktyki. Niedozwolone działania związane były ze sprzedażą energii w domach konsumentów. Prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości ponad 90 tys. zł

Jeśli ktoś niepoatrznie podpisał taką umowę, oraz deklarację przystąpienia do AXA Assistance ma według prawa 10 dni na odstapienie od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umoewy powinien być w dokumentach zostawionych przez pracownice firmy. Dla pewności mozna dodać kolejne pismo, którego treść jest poniżej. W tym celu należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres: Energetyczne Centrum S.A. ul. Graniczna 17; 26 – 604 Radom – pismo mnie więcej takiej treści.

 

Odstąpienie od umowy

W związku z podpisaniem umowy nr …………………………………………….. sprzedaży energii elektrycznej w dniu ………………………..  korzystam z dziesięciodniowego okresu odstąpienia od umowy na podstawie art. 3 w zw.        z art. 4 i art. 5 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstępuję od ww. umowy. Jednocześnie informuję, iż  także odstępuję od deklaracji przystąpienia do usługi „AXA Assistance” i „AXA Assistance – oferta EXSTRA”

UZASADNIENIE

Energetyczne Centrum S.A. zawierając ze mną umowę poza lokalem przedsiębiorstwa powinna przed jej zawarciem poinformować mnie na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby). W związku z faktem, iż określony termin nie został przekroczony, a umowa nie została jeszcze wykonana, przysługuje mi prawo do odstąpienia  od umowy w terminie 10 dni od dnia …………………… Czynię to także na załączonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Proszę także o wykasowanie zdjęć z moim dowodem osobistym i nie przekazywanie moich danych osobom trzecim.  

Jednocześnie informuję, iż umowne wyłączenie stosowania przepisów o umowach zawieranych   z konsumentami, o którym mowa w art. 5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny jest wadliwe w stosunku do przedmiotowej umowy o charakterze ciągłym. Nie mogłem uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty pod nieobecność przedstawicielek firmy, gdyż nie wiedziałam o istnieniu Energetycznego Centrum S.A. Dowiedziałam się o nim w dniu podpisywania pod wpływem presji i wprowadzenia mnie w błąd  przez przedstawicielki firmy umowy. Nie otrzymałam też wcześniej żadnej ulotki reklamowej, nie widziałam ogłoszenia, nie posiadam w domu dostępu do Internetu. Poza tym żadne materiały informacyjne, reklamowe, cenniki skierowane do ogółu albo do mnie nie ostrzegają, iż Energetycznego Centrum S.A. zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RWA-53/2012:

- nie przestrzega przepisów prawa kodeksu cywilnego, konsumentów, na podstawie których zwierane są umowy z konsumentami i stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów,

- stanowi nieuczciwą praktykę rynkową,

- dopuszcza się czynów wyczerpujących znamiona oszustwa kwalifikowanego z art. 286 § 1 k.k wprowadzając  konsumentów w błąd co do ich uprawnień oraz obowiązków przedsiębiorcy związanych z zawartą umową sprzedaży energii elektrycznej i praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne potwierdzenie rozwiązania umowy.

 

……………………………………………………………..

                                   podpis

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

FUNDUSZ SOŁECKI 2015

12 lip

Ponad 17 tysięcy złotych w ramach funduszu sołeckiego możemy wykorzystać na terenie naszej wsi. Potrzeby są ogromne, ale przy wkładzie własnym jako robocizna możemy bardzo wiele. Zebranie dotyczące funduszu połaczone ze sprawozdaniem z działalności soltysa i Rady Sołeckiej robimy w połowie sierpnia. Warto już teraz zastanowić się na co przeznaczyć te środki.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PLAC ZABAW I ALTANA – KONSULTACJE

07 cze

W ramach funduszu sołeckiego powstanie w naszej wiosce plac zabaw, utwardzenie terenu (scena) i altana za świetlicą (byłą szkołą). Będzie to budowa w kilku etapach, ale w koncepcja i plan będzie jeden. Dlatego też proszę o konsultacje w sprawie urządzeń jakie się mają znajdować na placu zabaw. Ja osobiście optuję za piaskownicą, ale proszę o inne propozycje i zapoznanie się z planem.

plac zabaw

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

27 kwi

W związku ze zmianą od 1 kwietnia 2014 r. stawek za odpady zbierane w sposób selektywny zmienił się także druk deklaracji i termin wpłat poszczególnych rat. Deklaracje będą roznoszone przeze mnie, a termin płatności bieżącej raty upływa 15 czerwca, dlatego też opłaty te będą zbierane podczas drugiej raty podatku rolnego.

Terminy płatności w 2014 roku:
I rata do 31 stycznia 2014 r.
II rata do 15 czerwca 2014 r.
III rata do 15 września 2014 r.
IV rata do 15 grudnia 2014 r.

Zmiana wyskości opłat za odbiór odpadów segregowanych.
Gospodarstwo domowe:
– jednoosobowe – 6 złotych (dotychczas 7 złotych)
– dwuosobowe – 11 złotych (dotychczas 13 złotych)
– trzyosobowe – 15 złotych (dotychczas 18 złotych)
– czteroosobowe – 18 złotych (dotychczas 22 złote)
– pięcioosobowe – 20 złotych (dotychczas 25 złotych)
– sześcioosobowe – 22 złote (dotychczas 28 złotych)
– siedmioosobowe – 24 złote (dotychczas 31 złotych)
– ośmioosobowe – 26 złotych (dotychczas 34 złote)
– dziewięcioosobowe – 28 złotych (dotychczas 37 złotych)
– dziesięcioosobowe i większe – 30 złotych (dotychczas 40 złotych)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

DOPŁATY DO LASU

02 kwi

Biuro Powiatowe Świętkrzyskiej Izby Rolniczej w Staszowie informuje o szkoleniu dla osób, które zalesiły grunty, albo zamierzają to uczynić. Istnieje możliwość dopłat do lasu i zalesiania. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniu i wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem powiatowym. Więcej informacji o dotacjach na zalesianie gruntów dostępne tutaj (klik)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

24 paź

Od października 2013 roku opłaty za wywóz śmieci będzie można składać u sołtysa wsi, który będzie posiadał odpowiednie druki. Z uwagi na dużą rozległość wsi Wiązownica Kolonia opłaty będą przyjmowane w budynku byłej szkoły podstawowej (świetlicy)  w ostatnich dniach miesiąca, w którym należy uiścić opłatę. Informuję także, iż dysponuje workami na odpady, które będę rozdawał przy opłacaniu należności. Wiem, że z workami jest problem, dlatego tez na ostatnim zebraniu wiejskim przekazano mi kilkadziesiąt sztuk worków do rozdania.   Zapraszam kiedy będę  miał dyżur w godzinach od 16.00 do 18.00. W innych porach proszę o kontakt telefoniczny.

Oto dokładny harmonogram przyjmowania opłat:

Miesiąc

Dzień

Godzina

Październik

29 – 31

16.00 – 18.00

Styczeń

29 – 31

16.00 – 18.00

Kwiecień

26 – 28

16.00 – 18.00

Lipiec

26 – 28

16.00 – 18.00

 

 

 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Jacek Piwowarski

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA I PISMO DO BUDŻETU

12 paź

Poniżej skany protokołu zebrania wiejskiego  i wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego. Drugie pismo z prośbą o uwzględnienie w planie budżetowym gminy inwestycji w naszym sołectwie. Oczywiście tych prac mogłoby być jeszcze więcej ale skupiłem się głównie na tych, które były poruszane a zebraniach wiejskich i indywidualnych rozmowach.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa