RSS
 

Notki z tagiem ‘opłaty’

OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI

26 sty

OGŁOSZENIE

Opłaty za wywóz śmieci mieszkańcy Wiązownicy Kolonii mogą uiszczać  u sołtysa wsi, który będzie dyżurował w budynku świetlicy (była szkoła) w dniach 1-2 luty w godzinach od 13.00 – 15.00. Podczas zbierania opłat będą rozdawane harmonogramy wywozu odpadów i worki na segregowane śmieci. Ilość worków ograniczona.

Osoby chcące zapłacić w innym terminie lub mające problem z dotarciem proszone są o kontakt z sołtysem. Należność można także wpłacić  w kasie UMiG w Staszowie.

Zapraszam

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI I ZASADY SEGREGOWANIA

31 lip

Drodzy mieszkańcy przypominam, iż z końcem lipca mija termin kwartalnej opłaty za wywóz nieczystości z terenu naszych posesji. Niechaj każdy, kto nie uczynił tego do tej pory, zapłaci odpowiednią sumę w kasie UMiG w Staszowie, aby nie narazić się na karne odsetki. Doszły mnie także słuchy, że nie do wszystkich dotarły worki do segregacji i harmonogramy odbioru. Sprawa jest zgłoszona odpowiednim służbom, które mają należycie zareagować.

Poniżej zamieszczam harmonogram i zasady segregacji odpadów (źródło: Monitor Staszowski)

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

27 mar

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej był poruszony problem umów na wywoz nieczystości, które obowiązują nas do końca czerwca 2013 roku. Otóż – jak zapewniał burmistrz – nie musimy wypowiadać obecnych umów, bowiem 1 lipca tegoż roku automatycznie przestana one obowiązywać. Każdy więc kto ma podpisaną umowę na wywóz śmieci z PGKiM w Staszowie nie musi jej wypowiadać i nie należy się obawiać, iż potem będziemy płacić dodatkowe pieniądze z tytułu dwóch umów. Burmistrz zapewnił również, iż trwają wstępne prace nad projektem, który da możliwość różnicowania opłat za segregowane śmieci. W zależności od liczby mieszkańców gospodarstwa domowego zakładane kwoty to:

1 osoba – 7 zł
2 osoby – 6zł
3 osoby – 5zł
4 osoby – 4zł
5 osób i więcej – 3 zł

Są to na razie wstępne przymiarki, ale miejmy nadzieję, że rychło wejdą w życie. Jest to szczególnie istotne dla dużych rodzin, bowiem opłaty radykalnie się zmniejszą. Płatność odbywać się będzie w systemie kwartalnym.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

SESJA – WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

10 gru

Dzisiejsza sesja przebiegła zgodnie z harmonogramem i projektem uchwał. Jedyna zmiana dotyczy kwoty za odbiór śmieci segregowanych, która będzie wynosić 7 złotych, a nie jak proponowano 7,50. Burmistrz podkreślał, iż uchwała ta uderza głównie w mieszkańców wsi, którzy do tej pory płacili około 3 złotych a będą płacić 10 lub 7 złotych na miesiąc, za osobę w gospodarstwie domowym. Nadmienił także, iż ustawa rządowa w obecnej formie nie daje możliwości różnicowania opłat dla mieszkańców wsi i miast. Musimy więc płacić każdy tyle samo. Skoro opłaty mają być równe dla wszystkich, to i jakość usług powinna być taka sama dla każdego. Na wsi odbiór śmieci odbywa się raz w miesiącu, a w mieście raz w tygodniu. Uwarunkowane jest to tym, iż według obliczeń obszary wiejski produkują mniej śmieci niż miasto. Plany są takie, aby w niektórych miesiącach odbierać odpady dwa razy w miesiącu, a w reszcie roku tak jak do tej pory. Ma to swoje uzasadnienie, biorąc pod uwagę i tak już wysokie koszty odbioru śmieci. Burmistrz w kolejnych słowach zwrócił się do sołtysów o rzetelne przekazywanie informacji swym społecznościom, które nie będą zadowolone z podwyżek. Dlatego też zabrałem głos przy wolnych wnioskach i zapytaniach, aby uzyskać nieco więcej informacji na ten temat, aby móc coś powiedzieć ludziom w naszej wsi. Zapytałem więc czy dzieci będą tak samo liczone jak dorośli, bowiem znajdują się u nas rodziny wielodzietne (dziesięcioosobowe), dla których koszt 100 lub 70 złotych miesięcznie będzie istotnym obciążeniem dla domowego budżetu. Otrzymałem odpowiedź, iż tak, dzieci będą liczone jak dorośli. Burmistrz odpowiadając na to pytanie zaznaczył, iż trwają prace nad regulaminem, który będzie mógł pomóc tym rodzinom poprzez udzielenie specjalnej bonifikaty czy też innej formy wsparcia.

Kolejną sprawą, którą poruszyłem jest odbiór śmieci z przystanków autobusowych. W naszej wiosce mamy 4 przystanki i choć nie wszędzie znajdują się kosze, to istnieje możliwość ich zamontowania. Dlatego też ważne jest aby była utrzymana tam należyta czystość, co też w dużej mierze zależny od nas samych. Dostałem zapewnienie, że odbiorem śmieci zajmie się gmina i odpowiednie służby. Postawiłem wniosek, aby ujęto ten zapis w regulaminie odbioru nieczystości.

Na koniec zapytałem kiedy dostaniemy odpowiedź na pismo złożone 9 października w sprawie zmiany lokalu wyborczego. Odpowiedź napisało życie uchwałą Rady Miejskiej z 30 października, która utworzyła lokal wyborczy w Wiązownicy Dużej. Mimo tego ludzie, którzy podpisali pismo, pytają co z odpowiedzią. Zapewniono mnie, że oficjalna odpowiedź  zostanie wystosowana w ciągu najbliższych dni.

Tyle wieści z 32 sesji Rady Miejskiej w Staszowie

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PROJEKT UCHWAŁY – OPŁATA ZA ŚMIECI

05 gru

Dziś dostałem projekty uchwał na poniedziałkową sesję. Oto jak wyglądają w założeniu opłaty  za odbiór śmieci:

„Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 lub w §3.

§2.
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§3.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§4.
Ustala się stawkę opłaty za odpady gromadzone w pojemniku o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych:
1)120 l -22,00 zł.
2)240 l – 35,00 zł.
3)1100 l -140,00 zł.
4)KP 7 – 640,00 zł.

§5.
Ustala się stawkę opłaty za odpady gromadzone w pojemniku o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, dla nieruchomości niezamieszkałych:
1)120 l -16,50 zł.
2)240 l – 26,50 zł.
3)1100 l -106,00 zł.
4)KP 7 – 480,00 zł.

§6.
Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę:
l)liczbę mieszkańców zamieszkujących Miasto i Gminę Staszów;
2)ilość wytwarzanych na terenie Miasta i Gminy Staszów odpadów komunalnych;
3)koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu;4)przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.”

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

SESJA – OPŁATA ZA ŚMIECI

04 gru

32 sesja Rady Miejskiej w Staszowie będzie niemalże w całości poświęcona śmieciom. Dowiemy się ile zapłacimy i na jakich zasadach będzie wyglądał ich odbiór. Myślę, że dla każdego i każdej z nas, sesja ma istotne znaczenie dla domowego budżetu. Ciekaw jestem jak wygląda to w projekcie.

OGŁOSZENIE

W dniu 10 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.
Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2012 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • a) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności – projekt nr 303/12,

  • b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt 304/12,

  • c) ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt nr 305/12,

  • d) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt 306/12,

  • e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt nr 300/12.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad sesji.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 
 

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa