RSS
 

Notki z tagiem ‘gmina’

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

22 wrz

W dniu 29 września 2014 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 sierpnia 2014 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 546/14,
 • b) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Staszów pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie – projekt nr 549/14,
 • c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok – projekt nr 547/14,
 • d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 – 2027 – projekt nr 548/14,
 • e) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 541/14,
 • f) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia jej przebiegu – projekt nr 542/14,
 • g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Staszów w miejscowości Kurozwęki oraz ustalenia ich przebiegu – projekt nr 543/14,
 • h) ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 385134T ul. Karpackiej w Staszowie – projekt nr 544/14,
 • i) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/417/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XLVI/453/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” – projekt nr 540/14,
 • j) nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 545/14,
 • k) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową – projekt nr 550/14,
 • l) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 551/14.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • -  sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 22.07.2014 r. do 22.09.2014 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

BUDOWA BOISKA UKOŃCZONA

19 paź

Nasze sołectwo doczekało się boiska z prawdziwego zdarzenia. Zakończyła się gruntowa budowa tegoż obiektu. Poniżej przedstawiam fotorelację ze stanu przed, w trakcie i po budowie. W ramach projektu powstało także kilka miejsc parkingowych i altana dla wiernych kibiców. Co najważniejsze udało się wyrównać cały teren, który już niedługo posłuży jako parking podczas Świąt Wszystkich Świętych. Niestety pojawili się także pierwsi wandale, którzy rujnują samochodami i motocyklami drogę dojazdową do boiska. Poza tym młodzież jest już tak spragniona grania, że już teraz grają w piachu, co najlepiej nie służy posianej trawie. Tako proszę o wstrzymanie się z graniem do wiosny, kiedy nawierzchnia porządnie zakorzeni i zazieleni się.

Tutaj dostępne zdjęcia z przebiegu budowy i po jej zakończeniu.

Zapraszam do wirtualnego zwiedzania naszego stadionu sołeckiego :)

 
Komentarze (2)

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA I PISMO DO BUDŻETU

12 paź

Poniżej skany protokołu zebrania wiejskiego  i wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego. Drugie pismo z prośbą o uwzględnienie w planie budżetowym gminy inwestycji w naszym sołectwie. Oczywiście tych prac mogłoby być jeszcze więcej ale skupiłem się głównie na tych, które były poruszane a zebraniach wiejskich i indywidualnych rozmowach.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

04 wrz

W tym miesiącu rusza budowa boiska, na miejscu obecnego. Nowe boisko będzie nieco dłuższe i szersze. Posiadać będzie także piłko chwyty, ławki i altanę oraz kilka miejsc parkingowych. Wszelkie informacje pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie zapraszam do bliższego zapoznania się z projektem. Prawdopodobnie prace powinny zakończyć się do końca tego miesiąca. W powyższym zdjęciu plan sytuacyjny, a poniżej obecny stan rzeczy. Oto dokładniejsze dane dotyczące planowanej inwestycji:

1. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Wymiary boiska 47,0 x 90,0 m Warstwy nawierzchniowe boiska

Lp.

WARSTWA

GRUBOŚĆ

1.

Trawa naturalna siana

2.

Warstwa wegetacyjna / ziemia , humus/

20cm

3.

Warstwa kruszywa piasku i ziemi /33% każda/

20 cm

4.

Warstwa odsączająca piasek, ziemia , grys / 33% / każda

15cm

Wokół boiska obrzeża 30 x8 w prostokącie 51 x94 m mocowane podsypce cem. Piaskowe

2    PIŁKOCHWYTY

Projektuje się piłkochwyty za boiskiem od strony zachodniej i wschodniej

♦     Długości pilkochwytu    2 X 30 m

♦     Wysokość piłkochwytu 4,0 m

♦     słupki metalowe stalowe

♦     Fundamenty pod słupki – stopy betonowe 40 cm x 50 cm zagłębiony w grunt na głębokość   60 cm

♦     Siatka PANELE SPAWANE w ramach na słupkach stalowych

♦     Dołem cokół żelbetowy

3   ŁAWECZKI przy boiskach sportowych

-ławka na stelażu stalowym mocowana do stó betonowych siedzisko drewniane Wymiary 1,8×0,44×0,46 Ilość ławeczek szt 12

4. ALTANA   DREWNIANA

Zestawienie powierzchni :

-  powierzchnia zabudowy             24,4 m2

-  kubatura                                           85,4 m3

-Fundamenty betonowe

-Konstrukcja drewniana na słupach i płatwiach drewnianych przykryta gontem bitumicznym.

-Wyposażenie – 3 ławki drewniane / konstrukcja drewniana nośna , siedziska drewniane , wymiary 2,0 x 0,4 m wys 0,5 m

-Część ścian obudowanych przepierzeniem ażurowym drewnianym. -Całość konstrukcji drewniana , posadzka z kostki brukowej

UTWARDZENIE CZĘŚCIOWE DZIAŁKI z wydzieleniem 4 miejsc postojowych

Utwardzenie- KRUSZYWO Łączna powierzchnia   756,0 m2

Powierzchnia utwardzenia ze spadkiem naturalnym. Wody deszczowe wsiąkają bezpośrednio w grunt

Na terenie utwardzonym wydziela się 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,5×5,0 m

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI I ZASADY SEGREGOWANIA

31 lip

Drodzy mieszkańcy przypominam, iż z końcem lipca mija termin kwartalnej opłaty za wywóz nieczystości z terenu naszych posesji. Niechaj każdy, kto nie uczynił tego do tej pory, zapłaci odpowiednią sumę w kasie UMiG w Staszowie, aby nie narazić się na karne odsetki. Doszły mnie także słuchy, że nie do wszystkich dotarły worki do segregacji i harmonogramy odbioru. Sprawa jest zgłoszona odpowiednim służbom, które mają należycie zareagować.

Poniżej zamieszczam harmonogram i zasady segregacji odpadów (źródło: Monitor Staszowski)

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

29 lip

W dniu 31 lipca 2013 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 czerwca 2013 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 404/13,

 •  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 405/13, 

 •  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013 – 2027 – projekt nr 406/13, 

 •  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – projekt nr 398/13, 

 •  wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” – projekt nr 402/13, 

 • zmiany Uchwały Nr XXXIII/315/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2013 rok – projekt nr 409/13,

 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 – projekt nr 401/13,

 • zmiany do Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/369/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku – projekt nr 403/13,

 • zmiany Uchwały Nr XXXVI/344/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013 – projekt nr 407/13,

 • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 397/13,

 • wyrażenia zgody na wygaszenie prawa użytkowania nieruchomości – projekt nr 399/13,

 • nieodpłatnego przejęcia lokali mieszkalnych – projekt nr 400/13,

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości – projekt nr 408/13.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej w Staszowie w dniach 28 maja 2013 r. i 25 czerwca 2013 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY – PAPIEŻA JANA PAWŁA II

12 maj

W Zespole Szkół  im. PapieżaJana Pawła II w Czajkowie w dniach 13 maja – 19 maja 2013 r organizowany jest Tydzień Patrona Szkoły. Warto zapoznać się z harmonogramem Święta Szkoły. Główne uroczystości Święta Szkoły odbędą się w piątek 17 maja i byłoby niezmiernie miło dzieciakom, gdyby ktoś pojawił się z naszej wioski, bowiem  część dzieci z naszego sołectwa chodzi do tej szkoły. Oto jak zapowiada się ten dzień:

Święto Szkoły z udziałem zaproszonych gości:

Rozpoczęcie o godzinie 10.00.

1.Montaż słowno – muzyczny

w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół

- PSP i PG w Czajkowie

2.I Regionalny Bieg Papieski

„Z Janem Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie” – około godz.11:30

3.Majówka z okazji 93 rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II

•Litania do Bł. Jana Pawła II

•występy artystyczne młodzieży

•wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursach

Tako zakładamy wygodnie buty i biegniemy w pierwszym Regionalnym Biegu Papieskim :)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

07 maj

W związku z niebezpieczeństwem pojawienia się w naszym regionie wścieklizny apeluję do mieszkańców sołectwa o zaszczepienie psów. To jedyny i skuteczny sposób na uchronienie się przed tą groźną chorobą. Jeśli będzie więcej chętnych na zaszczepienie  wtedy weterynarz zjawi się na naszej wiosce. Dostałem już kilka zgłoszeń o chęci  uczestnictwa w takiej akcji. Proszę o kontakt ze mną w tej sprawie. Oto Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie:

ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2013
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie
z dnia 19 kwietnia 2013 roku
zmieniające rozporządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie
z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny ,określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art.45 ust. 1 pkt 1,pkt 3 lit.b, pkt 4,pkt 5, pkt 6, pkt 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm1) w związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u psa w miejscowości Staszów na terenie gminy Staszów, powiatu staszowskiego , zarządza się, co następuje:
§1. W rozporządzeniu Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie
z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zwalczania wścieklizny ,określenia obszaru
zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów
obowiązujących na tym obszarze wprowadza się następujące zmiany:
- § 2 , § 3 , § 7 i § 9 otrzymują brzmienie:
§ 2. Na obszarze o którym mowa w § 1 zakazuje się :
1) organizowania targów, wystaw ,konkursów i pokazów z udziałem psów ,kotów ,bydła,
świń ,owiec i kóz oraz zwierząt futerkowych .
2) przeprowadzania polowań i odłowów zwierząt łownych,
3) przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie ,
§ 3. W obszarze zagrożonym wścieklizną nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi , a kotów w zamknięciu,
2) pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach,
3) poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów i kotów, które nie posiadają ważnych szczepień przeciwko wściekliźnie.
4) zaopatrywania zwierząt o których mowa w § 2 pkt.3 w świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii.
§ 7.Wykonanie postanowień niniejszego Rozporządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Staszów i Wójtowi Gminy Rytwiany .
§ 9.Rozporzadzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym terenie .
§ 2 Pozostałe postanowienia rozporządzenia Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny ,określenia
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513
obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze nie ulegają zmianie.
§. 3 Wykonanie postanowień niniejszego Rozporządzenia powierza Burmistrzowi Miasta i
Gminy Staszów i Wójtowi Gminy Rytwiany .
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 5.Rozporzadzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym terenie .
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Staszowie
lek. wet. Zofia Słomka

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

PRÓG ZWALNIAJĄCY NA MOŚCIE

29 kwi

Na granicy Wiązownicy Kolonii i Bukowej (most na Kacance) powstał „próg zwalniający”, który skutecznie niszczy podwozia samochodów i doprowadza do irytacji. Wraz z radnym i sołtysem Bukowej interweniowałem w tej sprawie u władz gminy Osiek (do nich należy droga w tym miejscu), ale do tej pory nie doczekałem się odpowiedzi na pismo, choć minęło blisko 5 miesięcy. W rozmowach zapewniano mnie, że usterka będzie zrobiona przy okazji bieżących napraw dróg. Kiedy? Tego dokładnie nie wiadomo. Póki co apeluję o ostrożność w tym miejscu i jeszcze trochę cierpliwości. Pismo i wyrwa poniżej.

 

 
Komentarze (4)

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

UWAGA WŚCIEKLIZNA!

15 kwi

Jak informuje UMiG w związku z potwierdzonym przypadkiem wścieklizny u psa, w miejscowości Staszów na teranie powiatu staszowskiego w celu ograniczenia ryzyka zagrożenia epizootycznego związanego z szerzeniem się choroby zakaźnej w zakresie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia występowania przypadków wścieklizny u zwierząt należy w szczególności:
1. Przestrzegać obowiązujących szczepień psów przeciwko wściekliźnie.
Zgodnie z art.56 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terenie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Zgodnie z art. 85 ust 1a w/w ustawy, kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.
2. Trzymać zwierzęta domowe pod ścisłą kontrolą w celu ograniczenia ewentualnego kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogą stanowić potencjalny rezerwuar wirusa wścieklizny.
3. Zachować szczególną ostrożność w kontaktach ze zwierzętami bezdomnymi wykazującymi nietypowe zachowanie.
4. Zachowywać szczególną ostrożność w czasie wycieczek do lasu i terenów, gdzie przebywają dzikie zwierzęta.
5. Ograniczyć wypas zwierząt gospodarskich na pastwiskach i wybiegach bez nadzoru.
6. W przypadku pokąsania , podrapania lub innego kontaktu ze zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę rany, zadrapania oraz miejsca zanieczyszczone śliną należy niezwłocznie dokładnie umyć ciepła wodą z mydłem oraz zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia. Zbagatelizowanie kontaktu z zwierzęciem chorym lub podejrzanym o wściekliznę – nie zgłoszenie się do lekarza grozi nieuchronną śmiercią.
7. Informować powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie tel.15 864 25 36lub najbliższą placówkę weterynaryjną o każdym przypadku podejrzenia wścieklizny u zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie
lek. wet. Zofia Słomka

 
Komentarze (3)

Napisane w kategorii Bez kategorii

 
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa