RSS
 

MŁODZIEŻOWE RADY SOŁECKIE

24 wrz

Sołectwa naszej gminy stają się awangardą nowatorskiego programu w Polsce. Młodzi Gospodarze – tak się nazywa wspólne działanie Fundacji FARMa,  Bibioteki Publicznej w Staszowie oraz Lidera PAFW Jacka Piwowarskiego (Stowarzyszenie Dolina Kacanki). Nasz projekt powstał w ramach Lokalnych Partnerstw PAFW. Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.

Głównym celem naszego programu Młodzi Gospodarze jest utworzenie Młodzieżowych Rad Sołeckich, ale przede wszystkim rozbudzenie aktywności obywatelskiej wśród młodych mieszkańców wsi. To głównie od nich samych zależy jaki grunt przygotują sobie do dalszego życia we własnej wiosce. Bo czyja jest ta wioska – jak nie Wasza? 

Na zgłoszenia czekamy do 25 października. 4 osoby w wieku 14-20 lat plus sołtyska/sołtys. Czas nagli a ilość miejsc ograniczona. Aplikujcie już dziś! 

Kliknij w plakat by poznać szczegóły!

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

22 wrz

W dniu 29 września 2014 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 sierpnia 2014 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 546/14,
 • b) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Staszów pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie – projekt nr 549/14,
 • c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok – projekt nr 547/14,
 • d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 – 2027 – projekt nr 548/14,
 • e) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 541/14,
 • f) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Staszów oraz ustalenia jej przebiegu – projekt nr 542/14,
 • g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Staszów w miejscowości Kurozwęki oraz ustalenia ich przebiegu – projekt nr 543/14,
 • h) ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 385134T ul. Karpackiej w Staszowie – projekt nr 544/14,
 • i) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/417/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XLVI/453/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów – Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” – projekt nr 540/14,
 • j) nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przez uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 545/14,
 • k) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową – projekt nr 550/14,
 • l) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości – projekt nr 551/14.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

 • -  sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za okres od 22.07.2014 r. do 22.09.2014 r.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kryspin Bednarczyk

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii OGŁOSZENIA

 

ZEBRANIE WIEJSKIE W SPRAWIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

20 wrz

31 sierpnia 35 mieszkańców naszej wioski postanowiło zdecydować na co przeznaczyć ponad 17 tysięcy złotych w ramach funduszu sołeckiego. Przyszło trzy razy więcej ludzi niż zazwyczaj, co bardzo cieszy i daje nadzięję na przyszłość w budowaniu społeczeńtwa obywatelskiego. Zebranie rozpoczęło się o 17.00, ale z uwagi na nieprawomocność podejmowania uchwał rozpoczęto o 17.30. W drugim terminie można podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.

Po przywitaniu zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców burmistrz Romuald Garczewski i zastepca burmistrza Tomasz Fąfara przedstawili prezentację dokumentującą czteroletni okres pracy władz samorządowych. W dalszej części w krótkiej formie przekazałem informację na temat sprawozdania sołtysa i Rady Sołeckiej. Najbardziej emocjonującym fragmentem zebrania była część dotycząca zagospodarowania środków z funduszu sołeckiego. Momentami było barrrrrdzo gorąco, bynajmniej nie w kwestii samego funduszu. Z kilkunastu propozycji zgłoszonych przez mieszkańów wybrano do realizacji i uchwalono następujące:

 1. Zakup kosy spalinowej
 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów
 3. Zakup ławek, stołów, podłogi i namiotu
 4. Zakup bramek przenośnych na boisko do piłki nożnej

Całkowita kwota funduszu sołeckiego przeznaczona na te cele to: 17128,27 złotych.

Kliknij w zdjęcie aby przejrzeć fotografie z zebrania.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

ZEBRANIE WIEJSKIE – FUNDUSZ SOŁECKI

29 sie

31 sierpnia o godzinie 17.00 w budynku byłej szkoły podstawowej w Wiązownicy Kolonii odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego podejmiemy decyzję na jakie cele przeznaczymy fundusz sołecki. W tym roku kwota ta wynosi ponad 17 tysięcy złotych. Od kilku tygodni prowadzę rozmowy i pytam na co przeznaczyć te środki i pojawiło się kilkanaście propozycji. W niedzielę zdecydujemy na co pójdą nasze pieniądze. Poniżej przedstawiam propozycje wraz z kwotami:

 

 1. Kosa spalinowa z benzyną – 3000 zł
 2. Rowy i przepusty na Browarach – 12000 zł
 3. Sprzęt nagłaśniający i mikrofony – 4000 zł
 4. Remont (malowanie) i atlas do siłowni (była zlewnia mleka) – 5000 zł
 5. Drzwi wejściowe do byłej szkoły- 1500 zł
 6. Remont łazienki w byłej szkole – 3000 zł 
 7. Bramki przenośne do piłki nożnej – 4000 zł
 8. Rumosz na drogi (100 ton) – 4000 zł
 9. Chodnik do kościoła (60 metrów) – 15000 zł
 10. Tona węgla do świetliy – 1000 zł

Czekamy na Wasze propozycje.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA INFORMUJE

26 sie

WET1 WET3 WET

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

TU NA RAZIE JEST ŚCIERNISKO…

23 sie

… ale będzie do petanque boisko :) Nasze sołectwo znalazło się jako jedyne w województwie i jedne z piętnastukraju wśród wsi grających w petanqe. Firma Limagrain wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów oraz Polską Federacją Petanque podjęła się propagowania petanque (gry w kule, boule) wśród społeczności wiejskich. Każde sołectwo, które powoła grupę petanque i zgłosi się do Limagrain otrzyma nieodpłatnie zestaw do gry. Członkowie Polskiej Federacji Petanque udzielą poinstruują grupy uczestniczące w tej akcji o tym, jak prawidłowo grać w tę grę. Petanque to prosta w swych zasadach gra i sport, nie wymaga dużych inwestycji, a grać mogą w nią osoby w różnym wieku, różnych płci, o różnym stopniu sprawności, także osoby niepełnosprawne. A więc petanque jest grą mogącą integrować wiele osób i dlatego jest godna promowania. 

Całkiem niedawno odwiedził nas czołowy polski zawodnik grający w petanque, pan Stefan Bartkowiak. Dzięki jego fachowym radom pojawiła się konkretna wizja stworzenia bulodromów na terenie wsi. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się zagrać na prawdziwym boisku do petanque. Póki co mamy zestaw do gry i ćwiczymy gdzie się da :).

Tutaj więcej o samej grze, zasadach i relacja ze spotkania w sołectwie.

Już w najbliższą sobotę mieszkańcy naszej okolicy będą mogli sami przekonać się o frajdzie jaką sprawia „gra w kulki”. Podczas Tour de Kologne pod Pałacem Dzięki będzie tymczasowe boisko do gry i zrobimy pierwsze w regionie mini zawody w petanque. Zapraszamy.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

STADION SOŁECKI PO REMONCIE… DO REMONTU

14 sie

Im więcej czasu upływa od remontu boiska sportowego, tym więcej widać usterek i fatalnego wykonania. Stojące kałuże, nierówności, cienka nawierzchnia odsłaniająca piach i kamienie, zapadający się narożnik, fragmentaryczna trawa – tak wygląda nasz sołecki stadion. Mamy jednak nadzieję, że wykonawca usunie wszelkie usterki i w nowym sezonie boisko nie będzie zagrażało użytkownikom. Póki co sytuacja wygląda fatalnie.

Więcej zdjęć obrazujących stan rzeczy (kliknij w zdjęcie).

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

O BLOGU I BLOGERZE W ECHU DNIA

13 sie

Sołecki blog znalazł się na łamach internetowego wydania Echa Dnia. Zapraszam do lektury, a być może w piątek będzie w wersji papierowej :). Tutaj dostępny obszerny artykuł.

 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

UWAGA NA ZMIANĘ DOSTAWCY ENERGII

11 sie

Dzisiaj w naszej wiosce trzy młode kobiety oferowały „lepsze” warunki na sprzedaż prądu. Reprezentowały one firmę Energetyczne Centrum z Radomia, która to firma od kilku lat jest mocno obserwowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konksumentów ze względu na dość niejasne praktyki. Spółka Energetyczne Centrum stosowała niezgodne z prawem praktyki. Niedozwolone działania związane były ze sprzedażą energii w domach konsumentów. Prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości ponad 90 tys. zł

Jeśli ktoś niepoatrznie podpisał taką umowę, oraz deklarację przystąpienia do AXA Assistance ma według prawa 10 dni na odstapienie od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umoewy powinien być w dokumentach zostawionych przez pracownice firmy. Dla pewności mozna dodać kolejne pismo, którego treść jest poniżej. W tym celu należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres: Energetyczne Centrum S.A. ul. Graniczna 17; 26 – 604 Radom – pismo mnie więcej takiej treści.

 

Odstąpienie od umowy

W związku z podpisaniem umowy nr …………………………………………….. sprzedaży energii elektrycznej w dniu ………………………..  korzystam z dziesięciodniowego okresu odstąpienia od umowy na podstawie art. 3 w zw.        z art. 4 i art. 5 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstępuję od ww. umowy. Jednocześnie informuję, iż  także odstępuję od deklaracji przystąpienia do usługi „AXA Assistance” i „AXA Assistance – oferta EXSTRA”

UZASADNIENIE

Energetyczne Centrum S.A. zawierając ze mną umowę poza lokalem przedsiębiorstwa powinna przed jej zawarciem poinformować mnie na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby). W związku z faktem, iż określony termin nie został przekroczony, a umowa nie została jeszcze wykonana, przysługuje mi prawo do odstąpienia  od umowy w terminie 10 dni od dnia …………………… Czynię to także na załączonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Proszę także o wykasowanie zdjęć z moim dowodem osobistym i nie przekazywanie moich danych osobom trzecim.  

Jednocześnie informuję, iż umowne wyłączenie stosowania przepisów o umowach zawieranych   z konsumentami, o którym mowa w art. 5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny jest wadliwe w stosunku do przedmiotowej umowy o charakterze ciągłym. Nie mogłem uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty pod nieobecność przedstawicielek firmy, gdyż nie wiedziałam o istnieniu Energetycznego Centrum S.A. Dowiedziałam się o nim w dniu podpisywania pod wpływem presji i wprowadzenia mnie w błąd  przez przedstawicielki firmy umowy. Nie otrzymałam też wcześniej żadnej ulotki reklamowej, nie widziałam ogłoszenia, nie posiadam w domu dostępu do Internetu. Poza tym żadne materiały informacyjne, reklamowe, cenniki skierowane do ogółu albo do mnie nie ostrzegają, iż Energetycznego Centrum S.A. zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RWA-53/2012:

- nie przestrzega przepisów prawa kodeksu cywilnego, konsumentów, na podstawie których zwierane są umowy z konsumentami i stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów,

- stanowi nieuczciwą praktykę rynkową,

- dopuszcza się czynów wyczerpujących znamiona oszustwa kwalifikowanego z art. 286 § 1 k.k wprowadzając  konsumentów w błąd co do ich uprawnień oraz obowiązków przedsiębiorcy związanych z zawartą umową sprzedaży energii elektrycznej i praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne potwierdzenie rozwiązania umowy.

 

……………………………………………………………..

                                   podpis

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

WIĄZOWNICA KOLONIA… WARTO ZOBACZYĆ

29 lip

Na ogólnopolskim portalu Witryna Wiejska ukazał się artykuł o walorach naszej wsi. Dla wszystkich, którzy jeszcze mają wątpliwości, że warto do nas przyjechać, polecam ten artykuł. Wystarczy klinkąć w zdjęcie a zatopicie się w magiczny świat Doliny Kacanki

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 
 

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa